Bộ chia gas có tác dụng đưa gas từ trục chính vào dàn lạnh nó có tác dụng tạo cho gas vào các dàn lạnh đều nhau từ dàn lạnh đầu tiên đến dàn lạnh cuối cùng của hệ thống điều hòa.

Bộ chia gas là phụ kiện đi kèm không thể thiếu của hệ thống điều hòa trung tâm VRV.

Bộ chia gas Daikin VRV IV có 2 loại:

  • Refnet joint: Loại này thường hay sử dụng.
  • Refnet header: Dùng khi có nhiều dàn lạnh gần nhau và có công suất gần bằng nhau
Bộ chia gas trong hệ thống điều hòa trung tâm VRV

Các Model của bộ chia gas


Bộ chia gas dàn lạnh Bộ nối cục dàn nóng
KHRP26A22T BHFP22P100

 

KHRP26A33T
KHRP26A72T BHFP22P151
KHRP26A73T
KHRP26M73TP

Bảng thông số kỹ thuật bộ chia gas


MODEL CATEGORIES / PHÂN LOẠI MAIN PIPE / ỐNG CHÍNH

(mm)

A

BRANCH 1 / NHÁNH 1

(mm)

B

BRANCH 2 / NHÁNH 2

(mm)

C

KHRP26A22T ỐNG HƠI 19.05 15.88 12.70 15.88 12.70 15.88 12.70
ỐNG LỎNG 9.52 9.52 6.35 9.52 6.35
KHRP26A33T ỐNG HƠI 19.05 22.22 19.05 15.88 15.88 12.70
ỐNG LỎNG 9.52 12.70 9.52 6.35 9.52 6.35
KHRP26A72T ỐNG HƠI 25.4 25.58 31.8 25.4 19.05 15.88 19.05 15.88 12.70
ỐNG LỎNG 12.70 15.88 12.70 9.52 12.70 9.52 6.35
KHRP26A73T ỐNG HƠI 31.8 38.1 31.8 25.58 25.4 25.4 19.05 15.88
ỐNG LỎNG 19.05 15.88 19.05 15.88 12.70 15.88 12.70 9.52