+ Đối đơn hàng trên 5 triệu được giao miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh

+ Đối đơn hàng trên 10 triệu được giao miễn phí ngoài nội thành TP. Hồ Chí Minh

+ Đối khách hàng tỉnh khác: Chúng tôi hỗ trợ giao miễn phí tới Chành xe do Khách hàng chỉ định trong khu vực TP. Hồ Chí Minh. Chi phí vận chuyển về tỉnh Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm.

+ Thời gian và địa điểm giao hàng: Theo thỏa thuận giữa hai bên