+ Đối với khu vực TP. Hồ Chí Minh

– Đối đơn hàng trên 5 triệu được giao miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh

– Đối đơn hàng trên 10 triệu được giao miễn phí ngoài nội thành TP. Hồ Chí Minh

+ Đối khách hàng tỉnh khác:

– Chúng tôi hỗ trợ giao miễn phí tới Chành xe do Khách hàng chỉ định trong khu vực TP. Hồ Chí Minh. Chi phí vận chuyển về tỉnh Khách Hàng sẽ tự chi trả.

– Đối với những đơn hàng lẻ, có thể gửi cho đơn vị vận chuyển nhanh trong ngày, thời gian dự kiến hàng tới tỉnh từ 2-4 ngày tùy theo tỉnh. Chi phí vận chuyển về tỉnh Khách Hàng sẽ tự chi trả.

+ Thời gian và địa điểm giao hàng: Theo thỏa thuận giữa hai bên.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh giao trong ngày.